Kære DHS medlem
DLG afholder forårsplenum i Roskilde torsdag 06.06.13, denne gang på Scandic Hotel.
Programmet indeholder bl.a. præsentation af danske forskningsprojekter samt præsentation af rekommandationer for T-celle lymfomer.
Yngre forskere, som ønsker at præsentere et projekt bedes senest 15/5 give besked til undertegnede.
Tilmelding til plenummødet skal ske senes 3/6 til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Med venlig hilsen
Peter de Nully Brown, Overlæge, Ph.d.
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik